Kontakty

Telefon: +420 733 538 200
E-mail: info@trihorse.eu

Sídlo společnosti

TRIHORSE s.r.o.
Dělnická 691/49,
Děčín 6, 405 02
Česká republika
IČO: 28725344 | DIČ: CZ28725344

Evropský fond pro regionální rozvoj OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Zvýšení technologické vybavenosti firmy TRIHORSE s.r.o.

CZ.01.2.06/0.0/0.0/16_059/0008441

Podporováno z evropských fondů pro regionální rozvoj

Hlavním předmětem podnikání společnosti TRIHORSE je prodej a výroba hraček, her, sportovních potřeb a nábytku pro děti, dle vlastních patentovaných návrhů.

Cílem projektu je zefektivnění výrobního procesu a výroba nových produktů, kterého bude dosaženo pořízením výrobních technologií.

Hlavním cílem projektu je zefektivnění výrobního procesu, který je za současného stavu tvořen nedostačující výrobní technologií, manuální výrobou a subdodávkami.

Evropský fond pro regionální rozvoj OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Posílení konkurenceschopnosti pořízením moderní technologie do truhlářské výroby

CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006868

Podporováno z evropských fondů pro regionální rozvoj

Podstatou projektu je pokrytí vysoké poptávky na trhu po produktech firmy, kterou se stávající technologickou vybaveností není firma schopna zajistit vlastní výrobou. Tento cíl bude naplněn pořízením vysokokapacitní moderní výrobní technologie s vyššími užitnými a technickými parametry.

Hlavním cílem projektu je zefektivnění výrobního procesu, který je za současného stavu tvořen zastaralou technologií

Evropský fond pro regionální rozvoj OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Podpora marketingu firmy TRIHORSE s.r.o. na výstavách a veletrzích

CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0009070

Podporováno z evropských fondů pro regionální rozvoj

Předmětem projektu je rozšíření a propagace výrobků firmy na trhu v Německu a vstup na nový trh USA prostřednictvím veletrhů.

Hlavním cílem projektu je účast na zahraničních veletrzích, které se promítnou do ekonomických a neekonomických přínosů společnosti.